کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

تعرفه های وایرلس

  • کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
  • هزینه آبونمان توسط شرکت دابکو پرداخت گردیده است .
  • ۹% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های زیر اضافه می گردد .
  • کلیه تعرفه ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کاهش یافته است .
  •  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی معادل مصرف نیم گیگ از ترافیک بین الملل است.
  • مشترک گرامی؛ لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ٣٠ روز است.
  • درصورت استفاده از ترافیک بین الملل مشترک میتواند از ۵۰ درصد ترافیک اعلام شده استفاده نماید.

خدمات وایرلس سرعت بی نهایت

سرعتترافیک داخلی (GB)دوره (ماه)قیمت خام (تومان)
۲ تا ۵۰ مگابیت۴۰۱۴۹,۰۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۶۰۱۶۷,۰۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۸۰۱۸۶,۴۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۱۰۰۱۱۰۱,۴۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۱۸۰۳۱۸۳,۴۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۲۴۰۳۲۲۰,۰۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۳۰۰۳۲۷۳,۴۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت ۷۲۰۱۲۶۸۷,۴۰۰
۲ تا ۵۰ مگابیت نامحدود۱۳۹۰,۸۵۰

خدمات وایرلس ترافیک نامحدود

سرعتترافیکضریب اشتراک دوره (ماه) قیمت خام (تومان)
۵۱۲kbpsنامحدود۱/۶۱۴۰,۰۰۰
۵۱۲kbps نامحدود ۱/۶ ۳۱۲۰,۰۰۰
۱Mbps نامحدود ۱/۶ ۱۵۹,۶۴۰
۱Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۱۷۶,۲۵۰
۱٫۵Mbps نامحدود ۱/۶ ۱۸۳,۹۴۰
۱٫۵Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۲۴۶,۶۰۰
۲Mbps نامحدود ۱/۶ ۱ ۱۱۰,۰۰۰
۲Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۳۳۰,۰۰۰
۳Mbps نامحدود ۱/۶ ۱ ۱۵۶,۸۴۰
۳Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۴۵۲,۰۴۰
۴Mbps نامحدود ۱/۶ ۱ ۲۰۵,۴۴۰
۴Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۶۰۳,۰۰۰
۶Mbps نامحدود ۱/۶ ۱ ۳۰۲,۶۴۰
۶Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۸۸۹,۴۴۰
۸Mbps نامحدود ۱/۶ ۱۳۹۹,۸۴۰
۸Mbps نامحدود ۱/۶ ۳۱,۱۹۷,۰۰۰

خدمات وایرلس – ویژه کارتخوان

سرعتترافیک داخلی (GB) دوره (ماه) قیمت خام (تومان)
۲۵۶kbps8012199,000