کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

* منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
*منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد. *هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است. *هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد. *هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد * مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود
با توجه به آنکه قیمت ترافیک داخلی (وب سایت های منتخب ایران) به صورت نیم بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین الملل”) محاسبه می شود ، مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین الملل خواهد بود.
ردیف سرعت سرویس (Kbps) بازه زمانی ترافیک داخلی ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
۱ غیرحجمی ۵۱۲ ۱ماه ۳۵ ۱۷٫۵
۲ غیرحجمی ۵۱۲ ۳ماه ۱۰۵ ۵۲٫۵
۳ غیرحجمی ۵۱۲ ۶ماه ۲۱۰ ۱۰۵
۴ غیرحجمی ۵۱۲ ۱۲ماه ۴۲۰ ۲۱۰
۵ غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱ماه ۴۵ ۲۲٫۵
۶ غیرحجمی ۱۰۲۴ ۳ماه ۱۳۵ ۶۷٫۵
۷ غیرحجمی ۱۰۲۴ ۶ماه ۲۷۰ ۱۳۵
۸ غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱۲ماه ۵۴۰ ۲۷۰
۹ غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱ماه ۷۵ ۳۷٫۵
۱۰ غیرحجمی ۲۰۴۸ ۳ماه ۲۲۵ ۱۱۲٫۵
۱۱ غیرحجمی ۲۰۴۸ ۶ماه ۴۵۰ ۲۲۵
۱۲ غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱۲ماه ۹۰۰ ۴۵۰
۱۳ غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱ماه ۱۰۵ ۵۲٫۵
۱۴ غیرحجمی ۳۰۷۲ ۳ماه ۳۱۵ ۱۵۷٫۵
۱۵ غیرحجمی ۳۰۷۲ ۶ماه ۶۳۰ ۳۱۵
۱۶ غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱۲ماه ۱۲۶۰ ۶۳۰
۱۷ غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱ماه ۴۰۰ ۲۰۰
۱۸ غیرحجمی ۴۰۹۶ ۳ماه ۱۲۰۰ ۶۰۰
۱۹ غیرحجمی ۴۰۹۶ ۶ماه ۲۴۰۰ ۱۲۰۰
۲۰ غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱۲ماه ۴۸۰۰ ۲۴۰۰
۲۱ غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱ماه ۵۰۰ ۲۵۰
۲۲ غیرحجمی ۸۱۹۲ ۳ماه ۱۵۰۰ ۷۵۰
۲۳ غیرحجمی ۸۱۹۲ ۶ماه ۳۰۰۰ ۱۵۰۰
۲۴ غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱۲ماه ۶۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۵ غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱ماه ۸۰۰ ۴۰۰
۲۶ غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۳ماه ۲۴۰۰ ۱۲۰۰
۲۷ غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۶ماه ۴۸۰۰ ۲۴۰۰
۲۸ غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱۲ماه ۹۶۰۰ ۴۸۰۰
۲۹ ترنج حجمی ۲۰۴۸ ۳ماه ۳۰ ۱۵
۳۰ ترنج حجمی ۲۰۴۸ ۶ماه ۶۰ ۳۰
۳۱ ترنج حجمی ۲۰۴۸ ۱۲ماه ۱۴۰ ۷۰
۳۲  ترنج حجمی ۴۰۹۶ ۳ماه ۳۰ ۱۵
۳۳  ترنج حجمی ۴۰۹۶ ۶ماه ۶۰ ۳۰
۳۴  ترنج حجمی ۴۰۹۶ ۱۲ماه ۱۴۰ ۷۰
۳۵  ترنج حجمی ۸۱۹۲ ۳ماه ۳۰ ۱۵
۳۶  ترنج حجمی ۸۱۹۲ ۶ماه ۶۰ ۳۰
۳۷  ترنج حجمی ۸۱۹۲ ۱۲ماه ۱۴۰ ۷۰